Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP

Aktualności

Data publikacji : 20.10.2011

Spotkanie Zespołu Systemu Bezpieczeństwa Narodowego w AON

W czwartek 20 października br. w Akademii Obrony Narodowej odbyło się spotkanie robocze Zespołu Systemu Bezpieczeństwa Narodowego. Zespół przystąpił do zasadniczego etapu swojej pracy, którego efektem będzie zaprezentowanie, na przełomie 2011 i 2012 roku, materiału "Strategiczne kierunki i sposoby przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej: opcje strategii preparacyjnej w perspektywie 20 lat.".

W czasie spotkania uzgodniono, że podsystem kierowania oraz podsystemy wykonawcze wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa narodowego będą opisane w trzech stanach: pokoju, kryzysu i wojny, według schematu: obecny stan i kierunki rozwoju, model docelowy, diagnoza oraz rekomendacje działań.

Następne spotkanie Zespołu zaplanowane zostało na 14 listopada br., po III Konferencji Plenarnej Komisji SPBN.